Archive for November, 2009

Oracle, có thể bạn chưa biết

November 10, 2009

Hôm nay tình cờ vào xem lịch sử của Oracle, thấy có một số điều hay hay muốn chia sẻ với các bạn. Thuần tuý thống kê lịch sử thôi, không có PR gì đâu nhé.

Những cái đầu tiên của Oracle

 • First commercial RDBMS (cái này rất hay, lại là một sai lầm của IBM, tuy nhiên nhỏ thôi, các bạn có thế tìm hiểu được trên net)
 • First 32-bit database
 • First database with read consistency
 • First client-server database
 • First SMP database
 • First 64-bit RDBMS
 • First Web database
 • First database with Native Java Support
 • First commercial RDBMS ported to Linux
 • First database with XML
 • First database with Real Application Clusters (RAC)
 • First True Grid database
 • Free Oracle Database (Oracle Express Edition)
 • Unbreakable Linux Support

Toàn first quan trọng.

Cheers,

HN

Advertisements