Chính trị

Mấy hôm nay tiệc tùng nhiều quá, đành phải viết một cái gì đó để xả không “very good (*)” thì bỏ mẹ. Đang shock đạm nên thôi không nói chuyện kỹ thuật, mình nói chuyện Chính trị.

Theo Hải Đăng Aristotle, chính trị là “The science of making communities, making them healthy and satisfying for all, is called politics”. Đại khái là một môn khoa học tạo ra một cộng đồng, làm cho cộng đồng đó “khoẻ mạnh” và hạnh phúc.  Hải Đăng cũng nói thêm Chính trị là một trong năm thành phần tạo nên Triết học. Đó là
– Metaphysics (Tính siêu hình)
– Logic
– Ethics (Đạo đức)
– Politics
– Aesthetics (Mỹ học)

Như vậy Chính trị về lý thuyết không xấu như mình tưởng, mặc dù trong thực tế nó cũng điếm bỏ mẹ. Và cái triết học của bọn TB giãy mãi x chết nghe có vẻ khác với Triết học mà chúng ta vẫn ra rả học dưới mái trường XHCN thân yêu các bạn nhỉ? Hay là mình nhớ nhầm?

(*) Bệnh Gút

Source: Chương cuối, Peopleware – Productive Projects and Teams, 2nd Ed

HN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: